Tjenester:
Medlemsservice


Arild Kristensen
Daglig leder

T: 905 32 591
E: arild@valide.no

Andre tjenester

Medlemsservice

Hva gir et medlemskap i Norwegian Smart Care Cluster deg, og hva kan du bidra meg til klyngen? Her finner du informasjon om ditt medlemskap..

Vår visjon er: Our members provide leading health and home care solutions for the global market.
 .... og den visjonen oppnår vi sammen med medlemmene i klyngen, som både er bedrifter, kommuner, organisasjoner, universitet og akademia. TIl sammen er vi 160 medlemmer, hvor av 115 er bedrifter.

Vi jobber for å:

 • Styrke bedriftene i klyngen
 • Utvikle markedet for velferdsteknologi – både offentlig og privat
 • Videreutvikle norsk helse industri til å bli en sterk næring 

Vi har idag 160 medlemmer hvorav

 • 115 bedrifter – geografisk spredd fra Fredrikstad til Tromsø 45 offentlige aktører/kommuner
 • 45 offentlige aktører/kommuner

Dette gjør vi for våre medlemmer:     

 • produserer møteplasser og workshops; f.eks. fellesmøter, studieturer, bedriftsbesøk, innovasjonsdialoger etc. med formål å tilrettelegge for samhandling og tillitsbygging mellom medlemmer 
 • samler inn og deler forskning og markedsinformasjon, markedsfører klyngen, næringen og medlemmene overfor eksterne miljøer.
 • bidrar til kompetanseutvikling for klyngens medlemmer innen områder som ligger nært opp til klyngens spesialiseringsområde rundt velferdsteknologi.
 • initierer samarbeidsinitativ mot relevante nettverk, klynger og andre miljøer for våre medlemmer både nasjonalt og internasjonalt tilrettelegger for innovasjons samhandling gjennom utviklingen av en digital innovasjonsplattform for klyngen. Se SmartCareMatch 
 • og utvikling av et Testsenter/Living Lab for velferdsteknologi – Norwegian Smart Care Lab
 • hjelper medlemmene å hente ekstern medfinansiering til medlemmenes egne og felles FoU prosjekter, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.  
 • Kontaktperson for Norwegian Smart Care Lab er Marit Hagland: marit.h@valide.no Telefon: 45261799
 • Kontaktperson for Smart Care Match er: Marianne Fedde Lilland: marianne@smartcarecluster.no Telefon: 975 42 899
 • Kontaktperson for arrangement og Live-streaming av arrangement er: Bjørn Grønning: bjorn@smartcarecluster.no Telefon: 913 27 928

Våre medlemmer bidrar med engasjement gjennom å:   

 • Styrke nettverk og innovasjon i klyngen ved å delta aktivt i utviklingen av, og på arrangement/samlinger/workshops etc.  
 • Delta i utviklingen av tjenestene til klyngen
 • Gir tilbakemeldinger/ ris og ros på hvordan klyngens aktiviteter fungerer slik at vi stadig blir oppdatert og relevant, inklusive årlig Questback undersøkelse
 • Inkluderer klyngen i egen strategi utvikling
 • Framsnakker klyngen 

Husk; de som engasjerer seg er de som får mest utbytte av deltakelse!  Nyhetsbrev og andre utsendelser fra klyngen for firmaets medarbeidere: registrer dere på første side på www.smartcarecluster.no  

Ved innmelding trenger vi følgende informasjon:

Firma navn + organisasjonsnummer

Adresse

Kontaktperson: navn, tlf., mailadresse

Antall ansatte i Norge

Logo + en beskrivelse av dere til å bruke på våre websider

Vi legger dere til på vår webside https://www.smartcarecluster.no/medlemmer

     

Medlemskontingent/serviceavgift i 2018

 

Bedrift (ansatte i Norge)

 

1-10 ansatte

1900.-

11-30 ansatte

6900.-

31-60 ansatte

14900.-

61-100 ansatte

19900.-

Over 100 ansatte

29900.-


Kommune

 

<10000 inbyggere

9.900.-

10 - 50000 inbyggere

19.900.-

>50000 innbyggere

29.900.-

Hvor finner du informasjon om NSCC:

Informasjon, nyhetsartikler, medlemspresentasjoner og annen informasjon deler vi på hjemmesiden vår. Flott om dere går inn på Facebook og ‘liker’/ følger oss der. https://www.facebook.com/Smartcarecluster/?ref=bookmarks  

Vil og gjøre oppmerksom på vår digitale innovasjonsplattform: https://www.smartcarecluster.no/smartcarematch hvor dere finner innmeldte behov fra kommuner – kanskje noe dere kan bruke?

Vi deler også saker på LinkedIn

Hver måned sender vi ut nyhetsbrev til alle medlemmer. Du kan registrere deg for å motta nyhetsbrevet på epost på frontsiden av www.smartcarecluster.no Arkiv over tidligere utsendte nyhetsbrev finner du her: 

Det er nyttig om dere synliggjør at dere er en del av klyngen i deres eget informasjonsmateriell. Logo til bruk i deres presentasjoner finner du her: https://www.smartcarecluster.no/presse   

Engasjement Erfaring viser at praktisk nytte av deltakelse i nettverk og klynger er størst for de som bidrar mest aktivt med egne ansatte i arbeidet for å skape felles vekst.      

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList