Tjenester:
Medlemskap


Arild Kristensen
Daglig leder

T: +47 905 32 591
E: arild@valide.no

Andre tjenester

Medlemskap

Hva gir et medlemskap i Norwegian Smart Care Cluster deg, og hva kan du bidra meg til klyngen? Her finner du informasjon om medlemskap.

Vår visjon er: Generating impact through Smart Care solutions

Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til å bygge en sterk norsk helseindustri, og dette gjør vi ved å legge til rette for å bygge nettverk, utveksle kunnskap og samhandle på tvers av ordinære siloer.

Vi jobber for å:

 • Styrke bedriftene i klyngen
 • Utvikle markedet for digital helse og velferdsteknologi – både offentlig og privat
 • Videreutvikle norsk helseindustri til å bli en sterk næring

  Vårt formål er å bygge norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne, samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse- og omsorgstjenester.

  Dette gjør vi for våre medlemmer:

  • organiserer møteplasser og workshops; f.eks. seminar / webinar, studieturer, bedriftsbesøk, innovasjonsdialoger etc. med formål å tilrettelegge for samhandling og nettverk på tvers
  • samler inn og deler forskning og markedsinformasjon, markedsfører klyngen, næringen og medlemmene overfor eksterne miljøer.
  • bidrar til kompetanseutvikling for klyngens medlemmer innen områder som ligger nært opp til klyngens spesialiseringsområde rundt velferdsteknologi.
  • initierer samarbeidsinitiativ mot relevante nettverk, klynger og andre miljøer for våre medlemmer både nasjonalt og internasjonalt
  • tilrettelegger for innovasjon og samhandling gjennom vårt testsenter Norwegian Smart Care Lab
  • hjelper medlemmene å hente ekstern medfinansiering til medlemmenes egne og felles FoU prosjekter, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • vår journalist skriver gode historier og promoterer våre medlemmer i ulike mediekanaler

  Våre medlemmer bidrar med engasjement gjennom å:

  • bidra til å styrke klyngens nettverk ved å delta aktivt i klyngens aktiviteter, dele av egne erfaringer og være åpen for å samhandle med andre medlemmer.
  • engasjere seg og bistå med å videreutvikle klyngens tjenester. Klyngen sender blant annet ut en årlig spørreundersøkelse som vi benytter som utgangspunkt for våre aktiviteter
  • gi tilbakemeldinger/ ris og ros på hvordan klyngens aktiviteter fungerer slik at vi stadig blir oppdatert og relevant, inklusive årlig Questback undersøkelse
  • inkluderer klyngen i egen strategi utvikling og gir klyngen tilbakemelding på hvordan vi kan bistå bedriften med vekst- og skaleringsinitiativ
  • framsnakker og profilerer medlemsskap i klyngen i egne kanaler

   De som engasjerer seg er de som får mest utbytte av deltakelse!

   Medlemskontingent

   Bedrift (ansatte i Norge)

   1-10 ansatte

   1900.-

   11-30 ansatte

   6900.-

   31-60 ansatte

   14900.-

   61-100 ansatte

   19900.-

   Over 100 ansatte

   29900.-


   Kommune

   <10000 inbyggere

   9.900.-

   10 - 50000 inbyggere

   19.900.-

   >50000 innbyggere

   29.900.-


   Andre aktører: 14.900.-


   Hvor finner du informasjon om NSCC?

   Informasjon, nyhetsartikler, medlemspresentasjoner og annen informasjon deler vi på hjemmesiden vår. Flott om dere går inn på Facebook og ‘liker’/ følger oss der.

   Vi deler også saker på LinkedIn

   Hver måned sender vi ut nyhetsbrev til alle mottakere i vårt register. Du kan registrere deg for å motta nyhetsbrevet på epost på frontsiden av www.smartcarecluster.no

   Arkiv over tidligere utsendte nyhetsbrev finner du her: https://www.smartcarecluster.no/nyhetsbrev

   Det er nyttig om dere synliggjør at dere er en del av klyngen i deres eget informasjonsmateriell. Logo til bruk i deres presentasjoner finner du her: https://www.smartcarecluster.no/presse

   Arkiv