Tjenester:
Bruk av nasjonalt og EUs virkemiddelapparat til utvikling av nye produkt og tjenester!


Olav Mellemstrand
Rådgiver

T: 906 32 906
E: olav@smartcarecluster.no

Andre tjenester

Bruk av nasjonalt og EUs virkemiddelapparat til utvikling av nye produkt og tjenester!

Vi tilbyr våre medlemmer hjelp til mobilisering og strukturering av utviklingsprosjekter som vil kunne løse ut midler i nasjonalt og internasjonalt virkemiddelapparat.

Vi har et spesifikt fokus på å hjelpe våre medlemmer til å utnytte de relevante EU forsknings- og innovasjonsprogrammer som Horizon2020, Eurostars, SMB instrument, AAL etc. Det er et program der bedrifter kan søke om midler for å finansiere prosjekter, enten individuelt eller sammen med andre. Klyngen støtter medlemmene med egen rådgiver for å mobilisere til disse ordninger - Olav Mellemstrand.  

Deltakelse i Horisont 2020 kan gi deltakerne et betydelig løft, men konkurransen er hard. Ved å ha en rådgiver med god kjennskap til både fagområdet og EU søknader håper klyngen å kunne hjelpe våre medlemmer til å fokusere på de rette utlysninger. I tillegg vil en rådgiver gjøre det lettere å dra i gang felles initiativ i klyngen; med regional, nasjonal deltagelse fra bedrifter, FoU-miljø og kommuner. 

 NSCC har en god oversikt og forståelse av de nasjonale virkemidler for bedrifter, og vil kunne rådgi og bidra med utarbeidelse av søknader til disse som et betalt oppdrag. Tjenestene som tilbys er rettet mot Innovasjon Norges virkemidler: innovasjonskontrakter og bedriftsnettverk, samt SkatteFUNN, BIA (Brukerstyrt Innovasjonsarena) og øvrige programmer fra Norges forskningsråd. Søknadsutarbeiding til EU programmer tilbys og som en betalt tjeneste fra NSCC eller en av våre anbefalte samarbeidspartnere.   

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList