Tjenester:
Søknader


Olav Mellemstrand
Rådgiver

T: 906 32 906
E: olav@smartcarecluster.no

Andre tjenester

Søknader

Planlegger du å gå internasjonalt med dine løsninger? Vi gir hjelp til å søke internasjonale støtteprogrammer.

Som klyngemedlem får du tilgang til rådgiving om relevant offentlig finansiering. Vi jobber også for å knytte til oss relevant privat kapital.

Internasjonalisering

EU sitt forsknings- og innovasjonsprogram heter Horizon2020.

Det er et europeisk forsknings og innovasjonsprogram der bedrifter kan søke om midler for å finansiere prosjekter, enten individuelt eller sammen med andre.

Klyngen støtter medlemmene sitt arbeid mot dette forskningsprogrammet og andre relevanter EU programmer med en egen Horisont 2020-rådgiver, Olav Mellemstrand.

Olav Mellemstrand kan bistå medlemmene i utarbeidelse av prosjektskisser og i partnersøk.

Deltakelse i Horisont 2020 kan gi betydelig økonomisk gevinst for bedriften. Det er ikke uvanlig at bedrifter og kommuner innvilges en million EUR til deltakelse i ett prosjekt. Samtidig forutsetter utbetaling en godkjent søknad, og konkurransen er betydelig. Ved å ha en rådgiver med betydelig kjennskap til både fagområdet og Horisont 2020-søknader håper klyngen å både lette arbeidet til de som søker, og på å kunne forutse hvilke søknadsløp som en bør gå for så ikke bedrifter og andre bruker unødig tid. I tillegg vil en felles rådgiver gjøre det lettere å dra i gang felles initiativ i klyngen; med regional deltagelse fra bedrifter, FoU-miljø og kommuner.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFacebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2ArkivNSCC_Logo