Tjenester:
Norwegian Smart Care Lab (NSCL)


Marit B. Hagland
Prosjektleder

T: 452 61 799
E: marit@smartcarecluster.no

Andre tjenester

Norwegian Smart Care Lab (NSCL)

Har du en velferdsteknologiløsning, behov eller en idé som trenger å bli testet? Norwegian Smart Care Lab har utviklet metodikk for brukertesting som kan få fart på prosessen fra ide/løsing til implementering.

Et av Norwegian Smart Care Cluster sine mål er å skape økt konkurransekraft og verdi for medlemmene gjennom å utvikle klyngens innovasjonsplattform, realisert gjennom Norwegian Smart Care Lab. 

Klyngen skal motivere, fasilitere og bidra til åpne innovasjonsprosesser og samarbeid medlemmene i mellom. Det skal gjennomføres aktiviteter som identifiserer utfordringer og markedsmuligheter. Fra pilot til marked. Klyngen skal utvikle og implementere testfasiliteter i et Living Lab konsept – Norwegian Smart Care Lab (NSCL).

Den foretrukne testarenaen for velferdsteknologi i Norge

Mål: NSCL har en ambisjon om å posisjonere seg som den foretrukne nasjonal aktør for testing av velferdsløsninger.

Verktøy: Utvikle en nasjonal modell der vi samarbeider med de fremste miljøene under et felles system og merkevare. Utvikle felles beste praksis gjennom reelle oppdrag for bedrifter og kommuner.  

Kommunenes foretrukne partner for test ved anskaffelser

Mål: NSCL skal være kommunenes foretrukne lab for behovsutarbeidelse samt uttesting av produkter og tjenester som bidrar til en effektiv anskaffelsesprosess for kommunene.

Verktøy: NSCL utvikler kunnskap, metodikk og tjenester.   
 

Bedriftenes foretrukne partner for test og brukerinvolvering

Mål: NSCL har som mål å tilby tjenester som øker bedriftenes innovasjonshastighet og forståelse av marked, og som minimerer risikoen i produktutviklingsfasen og bidrar til en raskere kommersialisering med løsninger som er testet av brukere.

Verktøy: Utvikle eller inngå avtaler med samarbeidspartnere som kan verifisere og teste alle trinn i en produkt- og markedsutviklingsprosess for løsninger Utvikle rekrutteringsvertøy og brukerpaneler som representerer markedet. Smart Care Match er et nyttig prosessverktøy for å innhente behov.

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList