VRI Innovasjonsdialog - Trygghet i egne hjem

VRI Innovasjonsdialog - Trygghet i egne hjem

Workshop serie som belyser flere aspekt av trygghet

Det er et felles mål for det offentlige og det enkelte individ at vi alle skal bo i vårt eget hjem så lenge som mulig. For det offentlige handler dette om ressursbruk mens det for det enkelte individ handler om livskvalitet. Men en forutsetning for å få til dette er at man skaper trygghet og tillit til at dette er det rette for borgeren.

Er det et paradoks at teknologi kan gi faktisk trygghet til de eldre men samtidig få dem til å føle seg utrygge og overvåket av teknologi de ikke mestrer eller stoler på?

  • Hva er trygghet? Er det noe som er målbart eller er det noe vi føler?
  • Er det forskjell på opplevd trygghet og faktisk trygghet? Hvordan kan vi oppnå begge deler?
  • Skal teknologi erstatte omsorg?
  • Hvordan skape trygghet uten å overvåke? 

Denne innovasjonsdialog vil adressere disse spørsmål, og vil belyse behov og krav som må oppfylles for at dette skal bli en realitet. Det er et ledd i klynges rolle som inspirator til å finne nye felles løsninger på utfordringene som står foran oss.

For resultat av første workshop - se her: 

Pågående
Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo