Rogaland - ledene region i Norge innen frivillighet

Rogaland - ledene region i Norge innen frivillighet

Workshop serie om hvordan gjøre Rogaland til det beste fylket innen frivillighet

Våren 2016 samlet Norwegian Smart Care Cluster et knippe aktører seg for å diskutere - se om vi kunne rigge et prosjekt som levde opp til denne visjon: 

Å gjøre Rogaland til den ledende region i Norge innen frivillig arbeid. Sammen skal vi finne en løsning som ivaretar rekruttering, mobilisering og administrering av frivillige. Vi skal se ting på en ny måte når det gjelder frivillighet, og sammen skal vi finne felles knagger å henge oppgavene på. “Det skal være enkelt og gøy å være frivillig i Rogaland!”

Det var deltakere fra Kreftforeningen, Kirkens Bymisjon (natteravnene og gatejuristen), Aktivitetsdosetten, Klepp Kommune, Lyse Smartly, Norwegian Smart Care Cluster og IRIS. Workshoppene ble fasilitert av Montaag.  Man klarte ikke å konkludere en vei videre - men IRIS tok ballen videre for å se om man kunne tenke arbeidspakker i et prosjekt.

Så langt er det bare diskutert temaer (men det er ikke bare bare). Det er fire tema som blir viktige, og som går på tvers av faser / oppgaver som rekruttering, oppfølging eller administrering. Disse er:

1.       teknologi

2.       relasjoner

3.       samhandling

4.       økonomi

For mer informasjon om hvor langt prosjektet kom se her.

Hvis noen ønsker å diskutere dette videre - kontakt Arild Kristensen (arild@valide.no)

Avsluttet
Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo