""
-

Medisinsk avstandsoppfølging

Medisinsk avstandsoppfølging – bruk av teknologi for å levere helsetjenester på nye måter. Status for området og konkretisering av utredningsoppdraget 2019 ​

Statens legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet mottok i september 2018 et oppdrag om å utrede tiltak for nasjonal tilrettelegging med formål å støtte opp under implementering og spredning av medisinsk avstandsoppfølging i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Arbeidet koordineres av Helsedirektoratet. De regionale helseforetakene og KS deltar i arbeidet.

Utredningsarbeidet vil pågå ut 2019 og det vil bli gitt anbefalinger og skissert gjennomføringsløp for nasjonal tilrettelegging bygget på eksisterende aktiviteter og utviklingsplanene 2019-2035 for de regionale helseforetakene, samt kommuners planer og eksisterende arbeid knyttet til medisinsk avstandsoppfølging.

Les hele rapporten her.

Pågående
Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList