Juridisk veiledning for å teste produkter og tjenester

Juridisk veiledning for å teste produkter og tjenester

Hva må du tenke på av juridiske problemstillinger før du setter i gang en test av et produkt eller tjenester? Hvilke lover regulerer testing av ikke-medisinsk utstyr? Hvilke avtaler bør du har inngått før du rekrutterer testpersoner?

For alle som drive med innovasjon og utvikling av nye produkt og tjenester innen helsemarkedet, vet at testing er et kritisk viktig punkt av prosessen. Uten å kunne vise til funksjon i praksis, er det vanskelig å komme inn på et marked, hvor kommuner ofte er kunden.

Norwegian Smart Care Cluster har utarbeidet en nyttig og praktisk juridisk veileder, som gir en kortfattet oversikt over det juridiske landskapet man går i når man tester produkt og tjenester rettet mot helsemarkedet.

Disposisjonen er så langt som mulig lagt opp etter når problemstillingene kronologisk vil dukke opp når man setter i gang en produkttest.

Område er nytt, stort og under stadig endring. Det innebærer at selv om dokumentet skal bidra til å gi en oversikt over regelverket, vil det ikke kunne brukes som en oppskrift for lovlig gjennomføring. Det vil til syvende og sist være de involverte aktørene som bærer ansvaret for at de har oversikt over alle reglene som vil gjelde for deres konkrete prosjekt og for hvordan de skal forstås i deres tilfelle.

Veilederen er ikke ment å gi etiske retningslinjer for gjennomføring av testprosjekter, men det anbefales på generelt grunnlag at aktørene tar stilling til hvordan de vil forholde seg til etiske problemstillinger som kan dukke opp i forbindelse med et prosjekt. 

Pågående

Relaterte dokumenter:

Arkiv