""
-

Internasjonalisering - Hjelp til å søke internasjonale støtteprogrammer

Horizon 2020 - EUs forsknings- og innovasjonsprogram

Horizon 2020 er et europeisk forsknings- og innovasjonsprogram der bedrifter kan søke om midler for å finansiere prosjekter, enten individuelt eller sammen med andre.

For å støtte medlemmenes arbeid mot dette forskningsprogrammet og andre relevanter EU programmer, bidrar klyngen med Horizon 2020-rådgivning.

NSCC vil kunne gjøre en såkalt «grant scan» blant medlemmene, hvor vi bidrar til en vurdering av hvordan Horizon 2020 kan brukes for den enkelte medlems virksomhet. NSCC kan bidra med prosjektskisse og partnersøk i den innledende fasen; før søknaden sendes, og med selve søknadsskrivingen.

Deltakelse i Horizon 2020 kan gi betydelig økonomisk gevinst for bedrifter. Det er ikke uvanlig at bedrifter og kommuner innvilges en million EUR til deltakelse i ett prosjekt. Samtidig forutsetter utbetaling en godkjent søknad, og den internasjonale konkurransen om disse midlene er betydelig. Ved å ha god rådgivning i forkant, både om fagområde og om utforming av Horizon 2020-søknader, håper klyngen å både lette arbeidet til dem som søker. Klyngen oppfordrer bedrifter til å ta felles initiativ slik at søknadene både inneholder regional deltakelse fra bedrifter, FoU-miljø og kommuner.

Flere av klyngens medlemmer har allerede hatt betydelig suksess i Horizon 2020, blant annet i Triangulum-prosjektet.

For mer informasjon kontakt arild@valide.no

Pågående
Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo