Innovasjons plattform for klyngens medlemmer

Innovasjons plattform for klyngens medlemmer

Bli med på et spennende prosjekt rundt Åpen Innovasjon!

Hovedmål 2 i klyngens strategi er å: Skape økt konkurransekraft og verdi for medlemmene gjennom å utvikle og utnytte en felles innovasjonsplattform.

Strategi for å realisere dette er :

Klyngen skal motivere, fasilitere og bidra til åpne innovasjons prosesser medlemmene i mellom. Det skal gjennomføres aktiviteter som identifiserer utfordringer og markedsmuligheter. Fra pilot til marked. Klyngen skal implementere en digital innovasjonsplattform med tilhørende prosesser for å understøtte åpen innovasjon i klyngen. Med basis i en slik innovasjonsplattform skal man og utvikle et internasjonalt testsenter for velferdsteknologi inneholdene et Living Lab konsept – Norwegian Smart Care Lab.

Med dette som basis og 2 års erfaring fra diverse strategidialoger og workshops så har vi besluttet å implementere en digital innovasjonsplattform for klyngens medlemmer. Vi har flere gode prosjekt – eks. Morgendagens Hjemmeomsorg, Morgendagens kule senior bolig, Maten er ikke gitt før den er spist, som har avdekket mange behov – hvis resultat er vanskelig tilgjengelige for bedrifter å ta tak i.

Målet er å skape smidigere og raskere innovasjonsprosess gjennom økt samhandling, porteføljeoversikt på testprosessen og beste-praksis-prosesser på kritiske arbeidsprosesser. Plattformen vil være for både bedrifter/kommuner/sykehus. For kommunene/sykehus kan dette være stedet for å kommunisere behov eller problemstillinger til klyngens medlemmer.  

VI har valgt den markedsledene plattformen fra Induct som vi skal tilpasse til klyngens behov.

For å sikre at vi får en plattform som er brukbar for medlemmene er det viktig at vi får DITT engasjement i implementasjons prosessen. Vi har et kjerneteam av medlemmer allerede på plass men vi inviterer herved alle medlemmer som har lyst til å lære om åpen innovasjon samt være med å forme klyngens plattform til å delta i implementasjonsworkshoppene.

TIDSPLAN

Vi starter opp med den første workshopen onsdag 22. februar kl. 15-17 i Ipark. Da vil alle medlemmer i prosjektgruppen få en innføring i hvilke muligheter som ligger i Induct. Det vil til sammen være 4 møter, de påfølgende møtene er satt til 14. mars (hel dag), 27 mars (hel dag) og 19. april (halv dag). 

Man trenger ikke delta på alle workshops – de 2 første (og spesielt 14 mars) er de viktigste.

Har du lyst til å være med? Meld din interesse til prosjektleder Marianne Fedde Lilland – marianne@smartcarecluster.no eller til daglig leder i klyngen Arild Kristensen  arild@valide.no

Pågående
Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFacebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2ArkivNSCC_Logo