Kristin Akerjordet

Medlem av styringsgruppa

Kristin er dekan ved det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Arkiv