Z Energi

Z Energi

Vår kjernekompetanse er energieffektivisering og energisentraler

For å ligge i front på disse områdene har vi en stor F&U andel og fokus på flere smarte produkter som legionella, 4.generasjons varmeløsninger, styringsystemer, hybridsolceller, integrasjon av infrastrukturer, spillenergi, effektreduksjon, hydrogen, off-grid løsninger.

Et av fremtidens mål er å kunne være med i prosjekter i tverrfaglige grupper hvor sirkulær energi er et tema. Sirkulær er et nøkkelord for Z Energi.