WRK Bemanning AS

www.wrkbemanning.no/

WRK Bemanning AS

Vi rekrutterer og bemanner til helsesektoren

Sykepleiere, barnevern og helse- og omsorg er våre spesialfelt. Vi tilbyr tjenester til kommunale, offentlig og private aktører innenfor feltet. Vi er en organisasjon som vil gi mennesker mulighet for opplæring, jobb og kompetanseutvikling, og av den grunn være attraktiv for jobbmarkedet. 

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo