WRK Bemanning AS

www.wrkbemanning.no/

KONTAKTPERSON
Jon Erling Skarsholt
481 98 90

WRK Bemanning AS

Vi rekrutterer og bemanner til helsesektoren

Sykepleiere, barnevern og helse- og omsorg er våre spesialfelt. Vi tilbyr tjenester til kommunale, offentlig og private aktører innenfor feltet. Vi er en organisasjon som vil gi mennesker mulighet for opplæring, jobb og kompetanseutvikling, og av den grunn være attraktiv for jobbmarkedet.

WRK BEMANNING:

Spesialister i bemanning av helsearbeidere

Dette er en solskinnshistorie, men ikke uten utfordringer. WRK Bemanning byr på målretta bemanning for helsebedrifter, kommuner og offentlige instanser og legger stor vekt på inkludert opplæring i tjenesten.

Wrk Bemanning 3

Arkiv