weCare Family AS

weCare Family AS

weCare er et digitalt omsorgsverktøy som skal gjøre det lettere for pårørende å gi omsorg til hjemmeboende eldre.

weCare er en brukervennlig app som gjør det lettere å samarbeide med andre om å gi omsorg til hjemmeboende eldre. Appen forenkler logistikken og på den måten frigjør tid til det som virkelig er viktig - nærvær og samvær med den eldre. Appen gir også tilpassede helseråd om hvordan de pårørende kan bidra til å forebygge den eldre sin helse, og har som mål å øke omsorgskompetansen hos pårørende.