Vitec MV

www.mv-nordic.com/no/

Vitec MV

​Vitec MV utvikler digitale lese- og skriveverktøy for skole og arbeidsliv.

Din digitale skrive- og leseassistent heter CD-ORD hvis du jobber på PC og IntoWords hvis du jobber på nettbrett eller i skyen.

CD-ORD og IntoWords  er utviklet spesielt for barn og voksne med skrive- og leseutfordringer. De er nyttige verktøy for skriftlig kommunikasjon i arbeidslivet for alle som har språklige utfordringer eller dysleksi. 

Vi har i dag samarbeid med over 50% av norske kommuner innen skolevesenet.

Vitec-MV er i dag et av de største selskapene i Skandinavia innen software utviklet med tanke på personer med skrive- og leseutfordringer. Et kompetent team på 80 personer jobber kontinuerlig med å forbedre og kurse i våre verktøy.

Innen skolevesenet er verktøyene CD-ORD og IntoWords svært anerkjente og de er en naturlig del av skolehverdagen for mange elever.

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList