Visuell Dokumentasjon AS

www.visdok.no/

KONTAKTPERSON
Per Kristian Orset
91347009

Visuell Dokumentasjon AS

Visuell dokumentasjon – bokstavelig talt - Fri flukt med VR briller.

Visuell Dokumentasjon AS har en visjon om at demente og eldre skal få et skreddersydd medietilbud hvor opplevelsen er tilpasset funksjonsevne. Derfor tilbyr vi virtuelle opplevelser for mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne.

Arkiv