Visiba AS

www.visibacare.com/no/

KONTAKTPERSON
Tomas Ed
484 31 607

Visiba AS

Visiba Care - en effektiv og trygg plattform for digital pasientkommunikasjon

Siden selskapet ble stiftet i 2014 har Visiba hjulpet regioner, kommuner og private helsetilbydere med å gå over til digitale arbeidsmetoder for å oppnå en mer tilgjengelig, ressurseffektiv og individualisert helsetjeneste. Den digitale omsorgsplattformen Visiba Care muliggjør ikke bare trygge og sikre videomøter. Våre kunder får også et kraftfullt verktøy som benyttes for å bestille time, både digitalt og fysisk, samt støtte for andre former for sikker digital kommunikasjon, som meldinger, skjemaer og oppslag. Satt sammen med vårt kraftfulle AI-verktøy for automatisert anamnese og triage, leverer Visiba Care en komplett løsning som kan hjelpe til å løse de utfordringer helsetjenestene står innfør i fremtiden.

Ulike virksomheter kan samles i samme løsning for et bedre samarbeid, men kan samtidig tilpasse sitt tilbud til unike behov og også sørge for at den besøkende får rask tilgang til riktig informasjon via dyplenking eller s.k. "No-code" integrasjon med andre web- eller apptjenester. Plattformen er selvsagt også åpen for integrasjon med andre virksomhetssystemer gjennom vårt FIHR baserte API..

For innbyggerne tilbyr Visiba Care en smidig, digital inngang til alle organisasjonens aktiviteter via en app og webportal. Dette øker ikke bare tilgjengeligheten, men gjør det fremfor alt lettere for innbyggeren å finne frem til rett hjelp. Med en gjennomsnittlig vurdering i App Store og Google Play Store på 4,7 av 5, står våre kunders apper sterkt når det kommer til brukervennlighet og tilgjengelighet.

Se mer her:

Arkiv