Trygg-Grunn AS

www.trygg-grunn.no/

KONTAKTPERSON
Per-Erik Daviknes
40104023

Trygg-Grunn AS

Vi har utviklet BRAK VR, der ansatte kan øve på utfordrende situasjoner fra sin arbeidsplass på en så realistisk måte som mulig via 360-film i Virtual Reality (VR).

Erfaring og trygghet reduserer uønskede hendelser i arbeidslivet. Bli mer effektiv med onboarding og øving i VR.

Der mange tilbydere prioriterer teknologi, fokuserer Trygg-Grunn på innhold.

Arkiv