Terp AS

www.terp.no/

KONTAKTPERSON
Leiv Kåre Johannessen
90215760

Terp AS

​TERP er et EdTech selskap med en teknologi som gjør det mulig å lage smarte lærebøker.

Kunstig intelligens brukes til å tilpasse innhold slik at det er tilpasset ulike menneskers behov, og gjennom dette oppnå mer effektiv læring. Et av hovedsatsningsområdene våre er helsefag.

Arkiv