SPIDER Solutions AS

SPIDER Solutions AS

Vi leverer optimeringsverktøy for hjemmesykepleien!

SPIDER er et avansert optimeringsverktøy som løser ulike logistikkproblemer. SPIDER er nå tilpasset behovene i hjemmesykepleien og tar hensyn til en mengde faktorer/krav på oppdragene og egenskaper/arbeidstidsregler for pleierne. SPIDER integreres med journalsystem og turnussystem. SPIDER byger automatisk logiske og lovlig arbeidslister med minst mulig ressursbruk. 

 Effektene er:

·         Halvert tidsbruk i planleggingsarbeidet.

·         4 % effektivisering i ute i tjenesten

·         Færre pleiere til hver pasient. Det er viktig for pasientene.

·         Jevne og logiske arbeidslister for pleierne.

·         Kontroll og oversikt for ledelsen.