SmartCare

SmartCare

Våre trygghetsalarmer varsler andre om at du trenger hjelp når du ikke kan varsle de selv!

SmartCare utvikler og selger mobilbaserte trygghetsløsninger for kronisk syke. 

Les mer om SmartCare på våre nettsider.