Siemens Healthineers

www.siemens-healthineers.com/no/

Siemens Healthineers

Siemens Healthineers er et globalt medisinsk teknologiselskap med over 52 000 ansatte.

Vi er en partner for aktører i helsevesenet innen områder som presisjonsmedisin, optimalisering av helsetjenester, forbedring av pasientopplevelser og digitalisering. Fem millioner pasienter over hele verden berøres hver dag av våre innovative teknologier og tjenester.

Ansatte i Siemens Healthineers jobber hver dag med å forbedre pasientopplevelsen gjennom å gjøre persontilpassede helsetjenester tilgjengelig på nye måter.  Vi utvikler kontinuerlig vår produkt- og tjenesteportefølje, blant annet med applikasjoner som bruker kunstig intelligens og digitale tjenester som spiller en stadig viktigere rolle i neste generasjon medisinsk teknologi. Disse nye applikasjonene er med på å videreutvikle selskapets tjenester innen bildediagnostikk, bildeveiledet behandling, laboratoriediagnostikk, pasientnær analysering og molekylærmedisin.

Vårt hovedkontor i Norge ligger på Linderud i Oslo.

 Se https://www.siemens-healthineers.com/no/ for ytterligere informasjon.

 Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo