Samhandlingsnett

www.samhandlingsnett.no

Samhandlingsnett

Samhandlingsnett utvikler og tilbyr en portal for samhandling mellom ulike helseaktører og videobaserte hjemmekonsultasjoner.

Helsevesenet består av en mengde ulike aktører med ulike tjenestetilbud, administrative oppgaver, lover og regler. Samtidig som vi skal drifte praksisene våre. Og helst rapportere. Til Helfo, stat og kommune.

Tenk på hvor mye bedre livet ditt blir om du slipper å bruke tid på unødvendige driftsoppgaver og lett finner informasjonen du trenger i en hektisk hverdag.

Tenk så på hvor mye ressurser som flyter gjennom helsevesenet og NAV med sine trygdeordninger - og hvor mange penger som kan spares hvis noen klarer å effektivisere driften.

For eksempel litt mindre sykemelding fordi du raskere finner rett spesialist eller behandlingstilbud. Litt bedre livskvalitet fordi du raskere blir oppmerksom på hvilke tjenester pasienten har bruk for eller krav på.

Målet skal være å løse dine problemer samtidig som du skjermes mot et ukritisk informasjonstrykk. Hvorfor? Fordi det bak Samhandlingsnett.no står fastleger som har skoen på og kjenner hvor den trykker. Hver dag - hele året.

«Vi setter deg i sentrum så du kan ha fokus på pasienten.»

Bak Samhandlingsnett.no står fastleger som har skoen på og kjenner hvor den trykker. Hver dag - hele året.

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFacebook-04fbPage 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList