Safemate

www.safemate.no/

Safemate

Safemate er en GSM- og GPS-basert mobil trygghetsalarm som er utviklet og produsert i Norge.

Safemate er et norskutviklet trygghetsalarmkonsept som eies av Smartly AS, et selskap i Lyse-konsernet. I arbeidet med å videreutvikle trygghetsalarmen Safemate har vi særskilt fokus på sikkerhet, brukervennlighet og enkelhet.

Safemate ble lansert på privatmarkedet i Norge i november 2012, og har gjennom partnere etablert seg i flere land i 2013. I 2015 ble Safemate lansert i UK.

Utviklingen av Safemate og tilhørende systemer har blitt utført primært i Norge. Innovasjon Norge og SINTEF har vært våre viktigste støttespillere.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo