Recovery kompetanse

recoverykompetanse.no/

Recovery kompetanse

Vi er en bedrift hovedsaklig av rusavhengige med formål å hjelpe andre rusavhengige i recovery

Alle som arbeider aktivt i Recovery kompetanse AS har egenerfaring fra rus. Vi benytter oss av recoveryfilosofien for å forbli rusfri. Vi arbeider innen rusfeltet, og har efaringer som likemenn/erfaringskonsulenter på flere områder. Vi har i tillegg et stort kontaktnett og kan lett formidle foredragsholdere med spisskompetanse innen de aller fleste områder i rusfeltet.

Recoverykompetanse er en bedrift hovedsaklig av rusavhengige med formål å hjelpe andre rusavhengige i recovery. Dette kan gjøres i direkte arbeide med den enkelte rusavhengige, gjennom kurs og foredrag for rusavhengige og fagfolk, ved deltagelse i forskning og utvikling av tilpasset teknologi. Vi skal både internt og eksternt være inkluderende.

Vi er ikke tilknyttet noen organisasjoner.

Et av våre nye konsepter er å bygge opp en "base" av mennesker som ønsker å utdanne treningsinstuktører rundt om i Norge. 

Det er bare å spørre oss dersom dere har spesielle ønsker om kurs/foredrag. Det er stor sansynlighet for at vi har de rette personene til det.

For mer informasjon om oss les også denne artikkel om RAPP, vår nye løsning

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo