Recovery Kompetanse AS

recoverykompetanse.no/

KONTAKTPERSON
Pål Berger
909 68 515

Recovery Kompetanse AS

Vi er en bedrift hovedsaklig av rusavhengige med formål å hjelpe andre rusavhengige i recovery.

Alle som arbeider aktivt i Recovery kompetanse AS har egenerfaring fra rus. Vi benytter oss av recoveryfilosofien for å forbli rusfri. Vi arbeider innen rusfeltet, og har efaringer som likemenn/erfaringskonsulenter på flere områder. Vi har i tillegg et stort kontaktnett og kan lett formidle foredragsholdere med spisskompetanse innen de aller fleste områder i rusfeltet.

Recoverykompetanse er en bedrift hovedsaklig av rusavhengige med formål å hjelpe andre rusavhengige i recovery. Dette kan gjøres i direkte arbeide med den enkelte rusavhengige, gjennom kurs og foredrag for rusavhengige og fagfolk, ved deltagelse i forskning og utvikling av tilpasset teknologi. Vi skal både internt og eksternt være inkluderende.

Vi er ikke tilknyttet noen organisasjoner.

Et av våre nye konsepter er å bygge opp en "base" av mennesker som ønsker å utdanne treningsinstuktører rundt om i Norge.

Det er bare å spørre oss dersom dere har spesielle ønsker om kurs/foredrag. Det er stor sansynlighet for at vi har de rette personene til det.

For mer informasjon om oss les også denne artikkel om RAPP, vår nye løsning.

Rusfri med appen RAPP

RecoveryKompetanse AS skal hjelpe rusavhengige med å forbli rusfri ved hjelp av applikasjonen RAPP. Applikasjonen skal hjelpe tidligere rusavhengige med å unngå tilbakefall.

Rapp

Arkiv