Qbird AS

www.qbird.no/hjem

Qbird AS

Fremragende utviklingsprosjekter skaper morgendagens næringsliv

Ikke fremragende søknader. Bak en god søknad, står alltid et enda sterkere prosjekt. Utfordringen er ikke å skrive en god søknad, men å utvikle et godt forankret utviklingsprosjekt, som med høy sannsynlighet vil gi en bunnlinjeeffekt for prosjekteier.

Vi har jobbet bransjeuavhengig med etablering av utviklingsprosjekt og finansieringen av disse i over 10 år, og identifiserer raskt mulighetene for å redusere utviklingsrisiko når vi ser et prosjekt.

Vi motiveres ikke av størrelsen på tilskuddet du måtte få innvilget, men om du lykkes med ditt prosjekt og at det skapes verdi for ditt selskap.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo