PsykTools AS

www.psyktools.com

PsykTools AS

PsykTools er en digital plattform rettet mot bevist kognitiv trening for å utvikle mental helse

Plattformen retter seg mot psykologspesialister, terapeuter, veiledere og sluttbrukere og er utviklet i nært samarbeid med Helse Bergen, divisjon for psykiatri.

Den digitale plattformen kan brukes til å utvikle digitale treningsprogram, tilpasse treningsprogrammene til sluttbrukere og gir terapeut mulighet til enkelt å følge opp fremgangen i den daglige treningen i realtid.

Plattformen danner nå grunnlag for utprøving av et nytt digitalt behandlings- og treningsprogram for mennesker med symptomer på restdepresjon og unge med adferdsvansker. I tillegg planlegges tilsvarende for mennesker med depresjon og sosial angst.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFacebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2ArkivNSCC_Logo