Posterum Norge

www.posterumnorge.no/

Posterum Norge

Lek deg frisk med våre ca. 220 forskjellige fysiske og kognitive øvelser, ved bruk av gamification.

Vi ønsker at gi slagpasienter mulighet for bedre gjenopptrening.

Hjemmebasert rehabilitasjon ved bruk av sensor- og videoteknologi.

Vi ønsker å gi pasienten den nære, individualiserte oppfølgningen de trenger gjennom rehabilitasjonsprosessen.

Samtidig gir vi fysioterapeuter og trenere muligheten til å følge opp flere pasienter grundig.


Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo