Peer-it AS

peer-it.com/nb/hjemmeside/

KONTAKTPERSON
Andreas Alsvik
412 13 934

Peer-it AS

Peer-it hjelper ledere og ansatte med å mestre endring og utvikling. Det gjør vi gjennom vårt digitale verktøy - PIA

Peer-it utvikler et digital veiledningsverktøy med målet “Finn din vei til endring”. For å lykkes med endring og omstilling må det være fokus på menneskene. Peer-it jobber for at både ledere og ansatte skal mestre sin arbeidshverdag.

Løsningen omfatter verktøy for planlegging, gjennomføring og evaluerings av veiledning. Vi utvikler et verktøy som:

  • Gir ledere lett tilgjengelig oversikt over ansattes fremgang, behov og utfordringer.
  • Sikrer nærhet til arbeidssituasjon slik at omstilling og utvikling skjer på bakgrunn av faktiske behov.
  • Gjør det mulig å dele erfaringer og lære internt i virksomheten.

Hos oss kan du velge mellom tiltak som sertifisert veiledning, praksisveiledning, gruppeveiledning, veiledning av nyansatte, problemløsning og ledercoaching

For en demo video - se her!

Arkiv