Oxyl Clean AS

www.oxylclean.no/

KONTAKTPERSON
Tor Petter Eriksen
90080597

Oxyl Clean AS

Oxyl Clean utvikler og selger produkter som forbedrer miljøet.

Oxyl Clean AS er et Karmøy-selskap som ble etablert i 2016, og er eneforhandler for produktet Oxyl-Pro.

Oxyl-Pro er et unikt desinfiserings produkt som er 100% bærekraftig, råstoffene i produksjonsprosessen holder matvarekvalitet. Det brytes lett og naturlig ned til vann og oksygen. Det inneholder ikke sølv eller andre tungmetaller. Oxyl-Pro er resultatet av mange års forskning og utviklet for å kunne tilby markedet et alternativ til klor og andre miljøgiftige vannrenseprodukter.

Oxyl Clean AS har også utviklet teknologi til vannrensesystemer og 24/7 vannovervåkingsystem sammen med ulike samarbeidspartnere i Norge.

Oxyl Clean AS fikk invitasjon av FN des.2019 om å bli med i deres portefølje av bærekraftigeselskaper (U4SSC), noe som tyder på jobben vi har gjort til nå blir lagt merke til.

Økt miljøfokus globalt gir selskapet en unik mulighet til rask og omfattende vekst de kommende årene. Produktet har bruksområder innen mange næringer over hele verden, bl.a. kommunal sektor (vannverk, offentlige bygg, svømmeanlegg mm), aquakultur, landbruk, skip- og offshore m.m.

Arkiv