Live Strong AS

www.osteostrongnorge.no

KONTAKTPERSON
Annette Sveen
988 94 460

Live Strong AS

OsteoStrong styrker skjelettet og øker bentettheten ved bruk av patentert teknologi

Teknologien har som fokus å høyne livskvaliteten ved å fremme skjelett- og muskelstyrke og gi bedre balanse gjennom trening. OsteoStrong en den beste dokumenterte metoden for å øke bentetthet, ifølge forskningsrapporter fra 2013 og 2015.

I Norge har vi ca. 9.000 hoftebrudd per år, de fleste relatert til benskjørhet.
Dette koster samfunnet mellom 12 - 15 milliarder kroner i året. Det vil si at ett hoftebrudd koster samfunnet 1,3 - 1,6 millioner kroner. Å stoppe og reversere benskjørhet, vil derfor kunne redusere antall brudd og spare samfunnet for et betydelig beløp.

I Norge og i resten av verden, er benskjørhet (osteoporose) et stort samfunnsproblem. Norge ligger på osteoporose-toppen i verden. Ca. 300.000 nordmenn har osteoporose. I tillegg er det ca. 200.000 nordmenn som har begynnende osteoporose (osteopeni).

Frem til nå har medisiner som for eksempel Fosamax eller Alendronat vært den beste måten til å stoppe og/eller reversere osteoporose. Disse medisinene er svært sterke og har mange ubehagelige bivirkninger. Vanlige bivirkninger er influensalignende smerter, til dels sterke muskel- og leddplager, ulike typer mageproblemer som diare, forstoppelse og oppblåsthet, samt hodepine m.m. Noen får også alvorlige bivirkninger som atypiske brudd i lårbenet, tap av ben i kjeven m.m. Flere pasienter som får disse medisinene synes at bivirkningene er så ubehagelige at de velger å slutte med medisinene.

Vi eier en OsteoStrong "master franchiselisensen" som gir enerett for hele Norge.

OsteoStrong har sitt utspring fra USA, og har vært på markedet i ca. 10 år. Konseptet finnes nå i 10 land verden over, og det er til nå etablert over 120 OsteoStrong-sentre. Konseptet er i sterk vekst, og det foregår en bred etablering i både Europa, Asia og Australia. OsteoStrong er allerede lansert i flere europeiske land og lanseres videre for fullt i Europa gjennom franchise-modellen. I London har OsteoStrong et senter som er godkjent av det offentlige helsesystemet i England (NHS). Det finnes også sentre i Sverige, Danmark, Island og Polen. Flere andre land i Europa er under etablering.

Arkiv