Omega IT-arkitekter

Omega IT-arkitekter

Omega IT-arkitekter tilbyr tjenester i skjæringspunktet mellom ledelse og IT.

Vi ønsker å gjøre ledere mer bevisst på mulighetene som ligger i bruk av de digitale verktøy som er tilgjengelig via internett og mobile løsninger og som omformer hvordan vi handler og samhandler.

En viktig forutsetning for å lykkes med dette, er å skape en god struktur og et riktig fokus i virksomhetens IT-leveranser. Det begynner ofte med en dokumentasjon av IT-arkitekturen og en forståelse av hvilken rolle IT-leveransene skal spille i å hjelpe virksomheten til å nå sine mål.

Omega IT-arkitekter er en uavhengig virksomhet i Omega AS. Det startet som et initiativ fra Ole Mannes og Arne Myskja, som så et behov for å hjelpe ledere til å utnytte de strategiske mulighetene som ligger i riktig bruk av digital teknologi. Vi ønsket å tilby tilpassede metoder, verktøy og erfaring for å skape en bedre sammenheng mellom virksomhetens strategi, målsettinger og IT-prioriteringer. Grunnlaget for dette finnes i en god overordnet IT-arkitektur og dokumentasjon som beskriver IT-leveransene på et riktig nivå for virksomhetens ledere. Derfor har vi utviklet et sett med tjenester og metoder som vi tilbyr til lokale bedrifter og offentlige virksomheter.