Olavstoppen

www.olavstoppen.no

KONTAKTPERSON
Rune Fagermoen
950 28 424

Olavstoppen

Vi jobber med utvikling av brukerorienterte digitale kommunikasjonsløsninger og IT-løsninger.

Olavstoppen er, i tillegg til å være den høyeste toppen på Bouvetøya, et datterselskap av Bouvet. Vi er eksperter på utvikling av brukerorienterte løsning

Hva gjør vi?
Ved å ta utgangspunkt i forretningsmål og brukere evaluerer vi kost / nytte-aspekter og designer effektive løsninger som gir avkastning over tid.

Arkiv