Nofas as

www.nofas.no

Nofas as

Making Research and Innovation Happen

Finansiering av Fou-prosjekter innebærer ofte krevende prosesser som går på bekostning  av tiden brukt på din kjernevirksomhet. Med Nofas på laget kan du fokusere på de faktiske forskning- og utviklingsoppgavene. 

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList