No Limitation AS

Vi er et ideelt selskap som hjelper mennesker som har eller står i fare for å få utfordringer knyttet til rus,- psykiatri-, og/eller kriminalitet.

Hos oss finner du trenere, fysioterapeut, sykepleier, ansatt med brukerbakgrunn/likemann, flere frivillige med erfaring innen administrasjon, helse og politikk.

“Vårt hovedmål er at deltakerne skal få økt livskvalitet og bli samfunnsnyttige statsborgere”