No Limitation AS

www.no-limitation.no

KONTAKTPERSON
Grete N. Storm
907 22 857

No Limitation AS

Vi er et ideelt selskap som hjelper mennesker som har eller står i fare for å få utfordringer knyttet til rus,- psykiatri-, og/eller kriminalitet.

Hos oss finner du trenere, fysioterapeut, sykepleier, ansatt med brukerbakgrunn/likemann, flere frivillige med erfaring innen administrasjon, helse og politikk.

“Vårt hovedmål er at deltakerne skal få økt livskvalitet og bli samfunnsnyttige statsborgere”

Gjør det umulige mulig

Ettervernsselskapet No Limitation AS gir sine brukere en oppgave som synes umulig. Slik vil de vise dem at de kan greie det de vil.

Grete 2

Innovasjonsdialog - rusavhengige

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om lettere tilgjengelig hjelp på vei mot varig rusfrihet, ved hjelp av velferdsteknologi.

Arkiv