NetNordic Norway AS

www.netnordic.no

KONTAKTPERSON
Henrik Thorsen


NetNordic Norway AS

NetNordic leverer løsninger innen e- helse og helseteknologi som er med på å sikre en sikker og helhetlig pasientbehandling

NetNordic er en nordisk løsnings- og systemintegrator spesialisert på tjenester innen nettverk, kommunikasjon og IT-sikkerhet. Som «Best Companion» skal NetNordic bidra til å realisere kundens forretningspotensial gjennom effektiv bruk av unike løsninger og tjenester. 2020 proforma omsetning estimeres til ca. 1,8 milliarder. NetNordic har ca. 550 ansatte på 14 kontorer i Norden, fordelt på datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Nordisk organisasjon
NetNordic består av morselskapet NetNordic Group AS hvor følgende datterselskaper inngår i konsernet: NetNordic Norway AS, NetNordic Sweden AB, NetNordic Denmark A/S og NetNordic

NetNordic Norway AS, står hovedansvarlig for konsernets aktiviteter mot det norske markedet og består av cirka 250 ansatte, fordelt på 7 norske kontorer.

Virksomheten har posisjon som en ledende norsk systemintegrator - spesialisert på leveranser av kommunikasjonsløsninger til mellomstore og store offentlige og private virksomheter som stiller høye krav til leveranse, funksjonalitet og driftssikkerhet for sine IT- og kommunikasjonsplattformer.

NetNordic gjør bruk av markedsledende teknologier og løsninger som tilpasses spesifikke kunder og bransjer, kompetente rådgivere og høyt sertifiserte konsulenter for å nå våre kunders forretningsmål.

På NetNordic Norways kundeliste finnes blant annet store banker og finansinstitusjoner, kjente aktører innen offshore, kraft og energi, netteiere og operatører, ulike organisasjonsvirksomheter, handels- og industriforetak, ledende hotell- og reiselivsaktører, samt kommuner, sykehus, universiteter, høyskoler og andre betydelige offentlige institusjoner og virksomheter.

Fra NetNordics hovedkontor på Lysaker og våre respektive regionskontorer i Trondheim, Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand og Halden dekkes kundeleveranser og prosjekter i hele landet, inkludert Svalbard. Tjenesteleveranser til våre norske kunder skjer i hovedsak fra NetNordics to redundante datasentre i Oslo-området.

Gjennom konsernets øvrige virksomheter har vi også bred nordisk tilstedeværelse gjennom gruppens øvrige kontorlokasjoner, henholdsvis København, Randers, Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Jönköping, Umeå og Helsinki.

Innenfor forretningsområdet «Integrert Kommunikasjon» defineres løsningsområdene telefon-, mobil- og videobaserte løsninger, samhandling, kontaktsenter, chatbot, kunstig intelligens (AI), meglerløsninger og velferdsteknologier.

Mange av våre kunder adresseres gjennom dedikerte vertikalsatsninger, som skal hente gevinst for både kunde og NetNordic gjennom spesifikk bransjekunnskap og spesialiseringer.

Våre vertikalsatsninger tilsier at vi knytter oss tett på våre kunders spesielle virksomhet og typiske aktiviteter, krav og reguleringer - som gir verdifull knowhow med tanke å kunne bistå slike kunder med utfordringer som er relatert til den bransjen og det miljø kunden opererer i.

NetNordic har definert følgende primære vertikaler:

  • Offshore, Energy og shipping
  • Operatører og tjenestetilbydere
  • Hotell og reiseliv
  • Enterprise
  • Offentlig
  • eHelse og velferdsteknologi:

NetNordic leverer løsninger innen e- helse og helseteknologi som er med på å sikre en sikker og helhetlig pasientbehandling når fremtidens pleie og behandling i større grad utføres i den kommunale omsorgstjenesten, eller i hjemmet der helsepersonell følger opp pasienten på avstand.

Netnordic følger drivere og trender for e-helseutviklingen tett sammen med våre kunder søker vi å forstå behovene, utvikle gode løsninger og utnytte mulighetene teknologien gir. Et felles mål er at pasienten og helsepersonell opplever en bedre og mer presis helsetjeneste og behandling ved hjelp av teknologi.

NetNordic har en markedsledende posisjon for leveranser av teknologi til hjemmeboende, den kommunale Bolig- og institusjonstjenesten og helseforetak.

Arkiv