NCE Culinology

NCE Culinology består av bedrifter og offentlige aktører innen norsk måltidsnæring.

NCE Culinology er én av 12 næringsklynger i Norwegian Centres of Expertise (NCE). NCE er en nasjonal satsing for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte fagmiljøene i Norge.

NCE-programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd.

Programmet inneholder bedrifter som alle kan hevde seg i verdenstoppen innen sitt felt. Bare klynger med de beste forutsetningene for videre vekst, og med klare ambisjoner om et langsiktig og forpliktende samarbeid om innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser, får delta i programmet.