Multiconsult Norge AS

www.multiconsult.no/

Multiconsult Norge AS

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering

Multiconsult har et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving med hensyn på utvikling, planlegging, bygging og forvaltning av bygg og eiendom, deriblant helseinstitusjoner, med fokus på verdiskaping, bærekraft og helhetsløsninger. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av mer enn 2.850 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo