MIRIS

Vi utvikler eiendommer/tomteområder og bygger boliger.

MIRIS Eiendom AS utvikler, finansierer og realiserer eiendomsprosjekter over hele Norge. Vi realiserer prosjekter av høy kvalitet med solid avkastning ved å dele tidligfase eiendomsutvikling med investor og eier av tomt eller bygning.

Vi utvikler prosjekter gjennom tre faser. I første fase plukker vi ut de beste prosjektene, vurderer muligheter ved prosjektene og gjennomfører grundige risikoanalyser. Når risikobildet er avklart og begrenset, beslutter vi om prosjektet er egnet for å gå videre med, eller om det skal forkastes. I neste fase kartlegger MIRIS alle forhold og avklarer økonomiske forutsetninger. Deretter utvikler vi prosjektet og inngår nødvendige avtaler med partnere og leverandører. Før utbyggingen går i gang finansierer MIRIS utbyggingen med banklån. Vår forretningsmodell sikrer investor at prosjektet er gjennomførbart og gir en god avkastning.