Mentax

Mentax

​​MENTAX skal kvalitetssikre og formidle digitale verktøy som styrker unges psykiske helse.

Mange unge får ikke den hjelpen de ønsker når de har psykiske utfordringer og etterlyser et bedre tilbud. Vår portal snakker de unges språk og vil engasjere dem gjennom bl.a. gaming, virtual reality og video. På denne måten vil vi bidra til at unge får hjelp på sine premisser på en enkel måte som ivaretar deres behov for diskresjon og autonomi.

Kontakt oss: 

Linn Haavik
Tlf: 41 31 81 53

E-post: post@mentax.no 


Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo