Lent AS

www.lent.no

KONTAKTPERSON
Oddne Dahle Lægreid
91630135

Lent AS

Norges største fagmiljø innen prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid.

Lent består av 12 ansatte med faglig forankring på masternivå innen pedagogikk, arbeids- og organisasjonspsykologi, sosiologi, relasjonsledelse, økonomi og kaospilot-utdannelse. De siste 20 årene har vi bistått både offentlige og private organisasjoner med kurs, veiledning, lederutviklingsprogram, fasilitering og annen tilrettelegging for læring og samskaping. Mello 300-500 mennesker deltar årlig på Prosesslederstudiet, vårt åpne treningsprogram.

Arkiv