Kind Group AS

Kind Group AS

Vi bygger fremtidens hjemmeomsorg

Vi bruker ny teknologi for å få til dialog med høy kvalitet mellom administrasjonen, de ansatte, den som bor hjemme og deres pårørende. Vi tenker annerledes for å frigi tid og varme hender, tid som skal brukes på bedre omsorg og bedre tjenester. Skal vi lykkes med fremtidens hjemmeomsorg, må vi ha fornøyde omsorgsarbeidere som har god tid til å snakke med og ta seg av den som bor hjemme. Slik er det dessverre ikke i dag. I en helt ny rapport fra NOVA i juni 2016, sier 50% at de vurderer å slutte i jobben sin.