Keen AS

Keen AS

Keen Quality Keeper: Det digitale verktøyet som gir TRYGGHET ved økt kompetanse, bedre kommunikasjon og mer tid til omsorg

Keen Quality Keeper er et fleksibelt kompetanse og kvalitetssikringsverktøy som samler all dokumentasjon på ett sted, forenkler rapporteringsrutiner og ansvarliggjør ansatte for egen kompetansebygging.