Karabin Sans AS

www.sans.as/

KONTAKTPERSON
Tor Åge Vorren


Karabin Sans AS

Sans er et norsk designselskap som jobber for forbedringer og tjenesteinnovasjon som gir verdi for både pasienter, pårørende, helsepersonell og helseforetakene

I Sans har vi fokus på at design skal skape verdi. Alle våre designere jobber systematisk for å sikre en målrettet prosess som setter menneskene i sentrum. Sans er et strategisk designselskap som består av metodisk sterke tjenestedesignere, digitale designere og designtenkere. Vår jobb er å løse riktig problem, og løse problemet riktig, med fokus på folk og effekter. Sans er full av ildsjeler med mange års erfaring innen digitale, fysiske og hybride brukerreiser, kurs og fasilitering og vi lærer kontinuerlig gjennom prosjekter og av hverandre.

Vi har spesialisert oss på å dokumentere resultat av design, og er en del av Karabingruppen som består av fire selskaper med ulik kompetanse. Alle selskapene er opptatt av å dokumentere og realisere gevinster av forbedringer for våre kunder. Dette gjør vi gjennom å sette opp «4-nivåmodellen» som sikrer fokus på gevinster for: ansatte, brukere, virksomheten og samfunnet.

Arkiv