Jodacare AS

www.jodacare.no/

KONTAKTPERSON
Kristil Erla Håland
90606433

Jodacare AS

Vi ønsker å styrke menneskeverd til personer med demens, personer med ulike utviklingshemminger og deres relasjon til helsepersonell og egen familie.

Ved å gi denne sårbare gruppen mennesker en sammenheng i tilværelsen ved bruk av bilder og dialog ser vi at det skaper ro for tjenestemottakeren og deres familie.

JodaCare er løsningen på utfordringen som helsepersonell har når de ønsker å informere pårørende, og hjelpen pårørende får når de ønsker dialog med dem som tar vare på deres kjære.

Digital kommunikasjon gir pårørende informasjon

JodaCare er en digital kommunikasjonsløsning hvor pårørende kan få mer informasjon om sine kjæres daglige gjøremål.

Jodacare

Arkiv