JodaCare

JodaCare

Vi ønsker å styrke menneskeverd til personer med demens, personer med ulike utviklingshemminger og deres relasjon til helsepersonell og egen familie

Ved å gi denne sårbare gruppen mennesker en sammenheng i tilværelsen ved bruk av bilder og dialog ser vi at det skaper ro for tjenestemottakeren og deres familie.

JodaCare er løsningen på utfordringen som helsepersonell har når de ønsker å informere pårørende, og hjelpen pårørende får når de ønsker dialog med dem som tar vare på deres kjære.