iQubeS BHT AS

www.iqubeshelse.no

iQubeS BHT AS

Vi er en bedriftshelsetjeneste som jobber tverrfaglig innen arbeid og helse på individ-, gruppe-, og systemnivå.

iQubeS BHT AS er formelt godkjent som bedriftshelsetjeneste av Arbeidstilsynet i henhold til ny godkjenningsordning.  Vi har et positivt menneskesyn og gir et helhetlig tilbud med fokus på kvalitet og samhandling. iQubeS Helse leverer også HMSK system og tjenester, samt rådgivningstjenester innenfor hovedområdene virksomhetsstyring, lederstøtte og kvalitet

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFacebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2ArkivNSCC_Logo