IOT Solutions AS

www.iotsolutions.no

IOT Solutions AS

Ny programvare, nye lagringsmetoder for store datamengder og kraftfulle sensorer, koplet direkte til internett, gir nye og uante, kostnadseffektive muligheter.

Internet Of Things teknologien er nå kommet så langt at den gir store kommersielle muligheter. I kombinasjon med Smart phone og Cloud teknologi gir dette store tekniske muligheter og fortrinn i forhold til dagens teknologi. Disse teknologiene er svært kostnadseffektive og har et bredt nedslagsfelt.

Vår forretningside er å ta teknologiene i bruk og tilby:

a)       Forbedring av dagens forretningskritiske løsninger

b)      Integrere forretningskritiske løsninger og bygge systemer av systemer

c)       Lage nye løsninger basert på denne teknologien som kan selges i volum et internasjonalt marked

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFacebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2ArkivNSCC_Logo