Intelecom

Intelecom

God kommunikasjon lønner seg!

Intelecom er en av de største aktørene innen sanntidskommunikasjon i det norske markedet. Intelecom Omsorg er en plattform for å administrere, overvåke, integrere og rapportere på tvers av eksiterende og kommende fagsystemer, eksempelvis trygghetsalarmer, elektroniske medisindispensere, adgangskontroll, bevegelsesovervåkning og elektroniske pasientjournaler. Den håndterer også kommunikasjon ut til brukere, økosystemet av tjenestetilbydere, responssenter og omsorgsmedarbeidere. Målsettingen er å øke livskvalitet for den enkelte i institusjoner, omsorgsboliger og i det private hjem og legge til rette for en mer oversiktlig, fleksibel og effektiv arbeidshverdag for alle varme hender.