Intelecom

www.intelecom.no/

Intelecom

God kommunikasjon lønner seg!

Intelecom er en av de største aktørene innen sanntidskommunikasjon i det norske markedet. Intelecom Omsorg er en plattform for å administrere, overvåke, integrere og rapportere på tvers av eksiterende og kommende fagsystemer, eksempelvis trygghetsalarmer, elektroniske medisindispensere, adgangskontroll, bevegelsesovervåkning og elektroniske pasientjournaler. Den håndterer også kommunikasjon ut til brukere, økosystemet av tjenestetilbydere, responssenter og omsorgsmedarbeidere. Målsettingen er å øke livskvalitet for den enkelte i institusjoner, omsorgsboliger og i det private hjem og legge til rette for en mer oversiktlig, fleksibel og effektiv arbeidshverdag for alle varme hender.

Group 2ArkivNSCC_Logoarrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 19fbPage 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList