Innovasjon Omsorg

Innovasjon Omsorg

VI er en forening som arbeider for å fremme god kvalitet i demensomsorgen!

Foreningen ble etablert i mai 2015. Arbeidet skal i første omgang være begrenset til Stavanger/Sandnes regionen. Foreningens arbeid er konkret fokusert på å etablere botilbud for eldre med oppfølgingsbehov basert på en såkalt landsby-modell, som er kjent fra Nederland.

Innovasjon Omsorg skal være pådriver for å forbedre og modernisere eksisterende bofellesskap, med utgangspunkt i landsby-modellen, både i forhold til innføring av ny teknologi og for å høyne den sosiale kvaliteten for de eldre i målgruppen. Det vil f. eks. være naturlig å søke samarbeid med Blidensol Sykehjem, som er spesielt innrettet mot demensomsorg og bistå der etter behov.

Innovasjon Omsorg skal videre fungere som en veilednings- og høringsinstans i saker som berører den nevnte målgruppen. Innovasjon Omsorg ønsker å samarbeide med andre relevante offentlige og private instanser som arbeider innen samme område.

Foreningen er åpen for alle som er interessert i eller ønsker å arbeide for foreningens formål. Styreleder Helge Gabrielsen oppfordrer alle som ønsker å arbeide aktivt eller vise sin interesse for dette området om å ta kontakt og bli medlem i foreningen. Innovasjon Omsorg finansierer sitt arbeid gjennom å søke tilskudd fra relevante instanser innen offentlig og privat sektor. I startfasen kreves ikke kontingent fra foreningens medlemmer.

Initiativtaker og styreleder for Innovasjon Omsorg er Helge Gabrielsen. Helge er bl.a. kjent for sin mangeårige innsats og engasjement innen eldreomsorgen i Stavanger, og fikk ved siste kommunevalg fornyet plass for sin tredje periode i Stavanger bystyre. Øvrige medlemmer i styret er: Ole Andreas Tomasgaard, Geir Magnar Skjold og Jos Otten. Også disse har arbeidet med og/eller vært engasjert i forbedret eldreomsorg gjennom flere år.

Kontakt for mer informasjon om Innovasjon Omsorg:

Styreleder og daglig leder Helge Gabrielsen: 922 65 064

Styremedlem Ola Andreas Tomasgaard: 975 36 905

Styremedlem Geir Magne Skjold: 970 76 797

Styremedlem Jos Otten: 922 16 690

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFacebook-04fbPage 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList