Induct AS

www.Inductsoftware.com

Induct AS

Vi bygger ‘Innovation Communities’

Gjennom samarbeid med over 250 organisasjoner har Induct siden 2008 bygget ‘Innovation Communities’, levert som «Software as a Service».
Induct kobler deltagere og organisasjoner sammen i nettverk for å dele og implementere beste praksis og velferdsteknologier med hverandre. Løsningen tilbyr et sikkert, webbasert og tilgangskontollert nettverk for samhandling mellom alle medlemmer. I tillegg kan løsningen hjelpe organisasjoner å effektivt skape, styre og måle kritiske innovasjonsprosesser - helt fra idé til implementering og dokumentasjon av verdiskapning.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo