Independence Gear

www.dignum.no/

Independence Gear

Vi ønsker å gi mennesker med redusert mobilitet utstyret de trenger for å leve et verdig og selvstendig liv.

Independence Gear ønsker å gjøre mennesker uavhengige fra assistanse i intime situasjoner. Vi utvikler Dignum, et hjelpemiddel som skal erstatte tapt funksjon på toalettet. Dignum gjør det mulig for brukere med nedsatt bevegelighet å gjennomføre hygieniske oppgaver som innsetting av klyster, tørking, renhold og andre oppgaver som ellers ville krevd assistanse.


Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo