Independence Gear

Independence Gear

Vi ønsker å gi mennesker med redusert mobilitet utstyret de trenger for å leve et verdig og selvstendig liv.

Independence Gear ønsker å gjøre mennesker uavhengige fra assistanse i intime situasjoner. Vi utvikler Dignum, et hjelpemiddel som skal erstatte tapt funksjon på toalettet. Dignum gjør det mulig for brukere med nedsatt bevegelighet å gjennomføre hygieniske oppgaver som innsetting av klyster, tørking, renhold og andre oppgaver som ellers ville krevd assistanse.